Grąžinimas, garantijos

Grąžinimas, garantijos

Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.
Juridiniams subjektams garantijos terminas (ne)taikomas pagal gamintojų nustatytus garantinius terminus.

Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, gamintojo įgaliotieji garantinio aptarnavimo centrai ją suremontuos nemokamai – tereikia pateikti prekę ir prekės pirkimo dokumentą(Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą, apmoka Pirkėjas) 

Pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį) gaunate kartu su įsigyjama preke arba el. paštu.

Garantija netaikoma, jei prekės gedimas nėra dėl pardavėjo kaltės ar jei gamintojo įgaliotas garantinio aptarnavimo atstovas nustato, jog prekės gedimas nesusijęs su gamybos broku:

 • prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
 • prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
 • prekėms, kurios buvo remontuojamos prekės gamintojo neįgaliotame gamintojo servise;***
 • kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
 • jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
 • jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);
 • gedimams, atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo.

Susidėvinčioms detalėms (laidams, baterijoms, jungtims, akumuliatoriams, laikikliams ir pan.) gali būti taikomas trumpesnis, nei 24 mėnesių garantinis laikotarpis – tikslų garantinį laikotarpį susidėvinčioms detalėms nustato prekių gamintojai.

*** Kilus klausimams dėl prekės gamintojų įgaliotųjų servisų, prašome rašyti 
info@intop.lt  arba skambinti telefonu +370 667 22177

Gamintojo įgaliotojo garantinio aptarnavimo centro specialistams nustačius, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai (nekokybiška prekė), tokiu atveju iš įgaliotojo aptarnavimo centro Jūs gausite pažymą, kurią pateikus mūsų parduotuvėje su pirkimo dokumentu, turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.

Jei įgaliotasis aptarnavimo centras nustatytų, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo (nekokybiška prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, arba dėl Jūsų prekės gedimo yra kaltas Pardavėjas, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti: (i) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), (ii) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, (iii) sumažinti prekės kainą arba (iv) vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą.

Pasirinkus du pastaruosius variantus, kartu su pirkimo dokumentu pristatykite mums įgaliotojo aptarnavimo centro pažymą apie tai, jog prekės gedimas yra garantinis, jei gedimo priežastis – gamyklinis brokas. Jei nuspręsite prekę remontuoti, pasakykite apie tai Jus aptarnaujančiam prekės gamintojo įgaliotojo aptarnavimo centro specialistui.

Pažymėtina, jog prieš atiduodant informacines nešykles turinčias prekes gamintojo įgaliotajam garantinio aptarnavimo centrui, būtina (jei yra galimybė pagal prekės gedimo pobūdį) perkelti ir išsaugoti informacijos nešiklyje esančius duomenis į kitas laikmenas dėl pavojaus apžiūros ar remonto metu prarasti prekės informacijos nešikliuose esančią informaciją, kadangi gamintojų įgalioti garantinio aptarnavimo centrai gali esant būtinybei (pvz., siekiant prekę suremontuoti) sunaikinti ar pažeisti prekės informaciniame nešiklyje esančią informaciją.

Pašalinti dėl gamintojo kaltės atsiradusius gedimus įprastai trunka nuo 2 iki 3 savaičių, skaičiuojant nuo produkto perdavimo į garantinį servisą dienos. Paaiškėjus, kad remontui yra reikalinga detalė, kuri turi būti pristatyta iš užsienio, laukimo terminas yra pratęsiamas iki 45 dienų.

Kitos garantijos taikymo prekėms sąlygos, jei nėra aprašytos šiose taisyklėse, taikomos vadovaujantis LR teisės aktų nuostatomis.

Remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Jūs turite teisę, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***

 1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;
 2. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 4. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 5. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 6. sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
 7. sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
 8. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 9. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
 10. sutartims, sudarytoms viešajame aukcione;sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;
 11. sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
 12. juridiniams asmenims.***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.
 13. Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:
 14. kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;
 15.  kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
 16.  jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
 17. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;

 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
 • grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
 • grąžinant prekes, kurios yra naudojamos kūno higienai, maisto ruošimui, namų ruošai prekės negali būti nei karto naudotos;
 • grąžinant kompiuterį, jame negali būti jokios Jūsų paliktos informacijos, programinės įrangos, Jūsų asmeninių nustatymų, turi būti atstatyta gamyklinė programinė įranga;
 • grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
 • pirkėjas, grąžindamas prekę, pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.


Top